Kokemuksia

Asiakkaiden palautteita ja kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta

Asiakaskokemusten keräämisen ja jakamisen tarkoituksena on ollut välittää tietoa siitä, miten yksilöt ovat kokeneet psykofyysisen fysioterapian. Tavoite on ollut välittää tietoa siitä, millaisia oivalluksia käyntien aikana tai niiden jälkeen on syntynyt. Yksikään kokemus ei ole samanlainen, mutta se saattaa laajentaa ymmärrystä minkälaisten...

Asiakkaan palaute psykofyysisestä fysioterapiasta suhteessa kipuun pitkäkestoisen asiakassuhteen jälkeen.

Asiakkaan palaute psykofyysisestä fysioterapiasta suhteessa jännittämiseen liittyvissä haasteissa:

Asiakkaan kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta, kun haasteena ovat olleet paniikkikohtauksiin liittyvät oireet ja tuntemukset.