Ajatuksia viitekehyksen sisältä

Kokemusten, tuntemusten ja oivallusten tarkastelua psykofyysisen viitekehyksen sisältä

Siirtyminen uuteen vuoteen voi herättää tarpeen etsiä jälleen uutta parempaa versioita itsestään. Ylipäätään ajan hengen mukainen tarve jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen arjessa voi olla ajoittain hengästyttävää. Varsinkin, jos kamppailee sairauden tai pitkittyneiden kehollisten oireiden kanssa, joihin ei ole tarjolla...

Hengityksestä ja sen hyvää tekevästä vaikutuksesta puhutaan paljon. Hengitysharjoituksia tarjotaan vastaukseksi useampaan haasteeseen, jolloin vastarinta voi nousta jo kun ne mainitaan. Muistutus hengittämisestä voi alkaa ärsyttämään. Ymmärrettävästi.

"Kehonkuva (body image) on niiden havaintojen, asenteiden ja uskomusten systeemi, jotka ihminen liittää omaan kehoonsa."

"Kosketus on vastasyntyneen ensimmäinen välitön side toisiin ihmisiin ja maailmaan." (2)

Hengitys on ennen kaikkea automaattinen fysiologinen ilmiö. Keuhkojen avaaminen sisäänhengityksellä on ensimmäinen asia mitä vastasyntynyt tekee.

Vireystila

15.04.2023

Mitä tarkoittavat optimaalinen vireys sekä yli- ja alivireys?