Ajatuksia viitekehyksen sisältä

Kokemusten, tuntemusten ja oivallusten tarkastelua psykofyysisen viitekehyksen sisältä

"Kehonkuva (body image) on niiden havaintojen, asenteiden ja uskomusten systeemi, jotka ihminen liittää omaan kehoonsa."

"Kosketus on vastasyntyneen ensimmäinen välitön side toisiin ihmisiin ja maailmaan." (2)

Hengitys on ennen kaikkea automaattinen fysiologinen ilmiö. Keuhkojen avaaminen sisäänhengityksellä on ensimmäinen asia mitä vastasyntynyt tekee.

Vireystila

15.04.2023

Mitä tarkoittavat optimaalinen vireys sekä yli- ja alivireys?