"Olen rohkeampi"

26.09.2023


Asiakkaan palaute psykofyysisestä fysioterapiasta suhteessa jännittämiseen liittyvissä haasteissa:


"Jos jännittää, voi hengittää syvään ja puhaltaa ulos."

Näin asiakas sanoitti kokemustaan suhteessa siihen, miten oli oppinut tunnistamaan jännityksen vaikutusta itsessään kehollisella tasolla. Vatsakipuna näyttäytyneelle oireelle löytyi yhteys kokemusmaailmaan.

"Jos pitää esitelmää ja jännittää, voi keinua edestakaisin ja jännitellä varpaita."

Asiakkaan kohdalla ymmärrys ja apu laajeni myös arjen toiminnan tasolle, kun hän oppi siirtämään yhdessä harjoiteltuja keinoja osaksi arkea. Sinne konkreettiselle toiminnan tasolle oppitunnille sekä kohtaamaan sen haastavan tilanteen eli esitelmän pitämisen.

"Olen rohkeampi. Uskallan kokeilla uusia asioita."

Kokemus itsestä ja luottamus itseen laajenivat myös ihmissuhteisiin ja ylipäätään rohkeuteen kokeilla uusia asioita.

Hänelle oli oivallus se, miten pieni asia tai teko voi lopulta johtaa suurempiin muutoksiin. Psykofyysisessä fysioterapiassa löydettiin harjoitteiden yhteys arkielämään ja siinä ilmeneviin haastaviin tilanteisiin.

09/2023