Tietoa minusta


Terapeuttina

Olen fysioterapeuttina lempeä ja empaattinen, kuunteleva ja heittäytyvä ammattilainen. Käytän työssäni psykofyysisen viitekehyksen liike-, jännittyneisyyden säätely-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitteita yhdistäen niitä aktiivisiin ja toiminnallisiin terapeuttisiin liikeharjoitteisiin. Kokemuksellinen oppiminen voi auttaa syvemmän ymmärryksen syntymisessä ja oman ohjaamiseni kautta pyrin tätä fysioterapiassa edistämään. Näiden lisäksi osana fysioterapiaa on yksilöllisen tarpeen ja toiveen mukaan kosketukseen perustuva työskentely, manuaalinen käsittely ja akupunktio.

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus on syventänyt osaamistani erityisesti tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöiden sekä autismin kirjon osalta. Viime vuosina erityisesti aistisäätelyyn liittyvät haasteet ja traumaattisten kokemusten vaikutus vireystilan säätelyyn ovat suunnanneet ammatillista kiinnostustani.


Asiantuntijana

Olen erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan ja työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Asiantuntijana osaan auttaa asiakkaita laaja-alaisesti haasteissa, jotka liittyvät esimerkiksi pitkittyneisiin kiputiloihin, migreeniin ja päänsärkyyn, palautumiseen, vireystilan säätelyyn, post-traumaattisiin stressihäiriöihin, syömishäiriöihin, kehonkuvan haasteisiin, ME/CFS krooniseen väsymysoireyhtymään ja long covidiin sekä erilaisiin mielenterveyden haasteisiin kuten ahdistuneisuuteen, masennukseen tai paniikkihäiriöihin liittyviin kehollisiin oireisiin. Psykofyysinen fysioterapia on viitekehys, jonka sisällä hyödynnetään eri menetelmiä. Psykofyysisessä fysioterapiassa kuntoutus on luonteeltaan prosessimaista, ei yksittäisiä harjoitteita. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan arvioidaan yhdessä käyntien määrää ja niiden tiheyttä.Vahvuuteni

Olen saanut kiitosta tavastani kohdata ja olla läsnä työssäni. Fysioterapeuttina olen oman alani asiantuntija, mutta vastaanotolla asiakas on oman kehonsa asiantuntija. Pyrin antamaan vaihtoehtoja ja edistämään asiakkaan turvallisuuden tunnetta uusien asioiden äärellä.

Teen luontevasti yhteistyötä asiakkaan toimintaympäristön eri tahojen kanssa sekä huomioin lasten ja nuorten perheen osana kuntoutusta. Teen työtä isolla ammattisydämellä ja olen aidosti kiitollinen siitä, että saan olla mukana asiakkaiden arjessa jakamassa heidän oivalluksia ja onnistumisia.


Voimavarani

Oma palautumiseni pohjautuu perheen ja lähipiirin kanssa vietettyyn aikaan sekä omaan keholliseen työskentelyyn. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa ja kouluttaudun maltillisesti, mutta säännöllisesti. Ammatillisen kehittymisen rinnalla nautin siitä, että voin liikkua, lukea kirjaa tai olla tekemättä yhtään mitään.


Koulutus

2015 Fysioterapeutti AMK

2017 Psykofyysinen fysioterapia (TAMK)

2019 Neuropsykiatrinen valmentaja 30 opFysioterapeutiksi valmistumisen jälkeen olen opiskellut säännöllisesti erilaisia pitkiä ja lyhyitä koulutuksia sekä fysioterapian saralla että poikkitieteellisesti. Seuraan aktiivisesti alaan liittyvää tieteellistä tietoa ja keskustelua.

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen lisäksi olen kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Olen opiskellut psykologian perus- ja aineopintoja Helsingin avoimessa yliopistossa edistämään ymmärrystäni mielenterveyden haasteista. 

Olen osallistunut vuosittain Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistyksen syyskoulutuksiin. 

Muut viimeiset koulutukset ovat käsitelleet esimerkiksi aistisäätelyä, tarkkaavuuden haasteita, syömishäiriöitä, ME/CFS ja long covidin kuntoutusta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen tradenomi AMK.


Työkokemus ja luottamustoimet

Olen toiminut ammatinharjoittajana yksityisen terveydenhuollon puolella vuodesta 2018 lähtien psykofyysisenä fysioterapeuttina.

Fysioterapeuttina olen ohjannut erilaisia ryhmiä ja ollut mukana psykofyysisen fysioterapian kehittämishankkeissa.

Lisäksi minulla on aiempaa kokemusta erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksessa työskentelystä.

Toimin Suomen Psykofyysisen Fysioterapia PSYFY ry:n rahastonhoitajana vuosina 2018-2021.

Olen toiminut Suomen Fysioterapeuttien edustajistossa PSYFY ry:n edustajana vuosina 2018-2023.