Psykofyysinen fysioterapia

Mitä psykofyysinen fysioterapia on?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala. Psykofyysisen viitekehyksen keskiössä ovat kehollisuus ja kehollinen työskentely. Psykofyysisessä fysioterapiassa toimintakyvyn haasteita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kehollisuuden kautta, jotta asiakkaan olisi mahdollista oppia tunnistamaan oman kehonsa toimintaa ja oppia keinoja keholliseen itsesäätelyyn.

Psykofyysinen fysioterapia pohjautuu kokemukselliseen oppimiseen, mikä mahdollistaa oman kehon tuntemusten, reaktio- ja toimintamallien tunnistamisen sekä uusien tarkoituksenmukaisempien keinojen harjoittelun. Psykofyysisessä fysioterapiassa työskentely on luonteeltaan prosessimaista, ei yksittäisiä harjoitteita. 

Kenelle se sopii?

Psykofyysinen fysioterapia sopii sinulle, jos haluat oppia havainnoimaan ja ymmärtämään oman kehosi toiminta- ja reaktiomalleja. 

Se soveltuu erityisesti ahdistuneisuuden, masennuksen, syömishäiriöiden, paniikki- ja stressioireiden, pitkittyneiden kiputilojen sekä stressireaktioista aiheutuvien fyysisten oireiden hoitoon. 

Voit saada apua esimerkiksi kivun hallintaan, vireystilan säätelyyn, keholliseen vakauttamiseen, palautumisen edistämiseen, unen haasteisiin, jännittyneisyyden säätelyyn, kehonkuvan kanssa työskentelyyn, tarkkaavaisuushäiriöön liittyviin haasteisiin sekä keinoja ahdistuneisuuden lievittämiseen. 

Myös asiakkaat, joilla on ME/CFS krooninen väsymysoireyhtymä ovat kokeneet apua psykofyysisestä fysioterapiasta. Viitekehys soveltuu erityisesti esimerkiksi pacing-menetelmän (aktiivisuuden rytmitys) ja vireystilan säätelyn harjoittelun tueksi. 

Psykofyysinen fysioterapia auttaa asiakkaita myös jo ennaltaehkäisemään toimintakyvyn haasteita ennen pitkittyneiden tilojen kehittymistä. 

Mitä siellä tehdään?

Käytän työssäni psykofyysisen viitekehyksen liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitteita yhdistäen niitä aktiivisiin ja toiminnallisiin terapeuttisiin liikeharjoitteisiin. Näiden lisäksi osana hoitoa kulkevat tarvittaessa kosketuksen kautta työskentely, erilaiset manuaaliset käsittelyt ja akupunktio. 

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus on syventänyt osaamistani erityisesti tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöiden osalta löytämään keinoja arjen haasteisiin.

Kuinka pitkiä hoitojaksot ovat?

Asiakkaan tilanteen mukaan arvioidaan yhdessä käyntien määrää ja niiden tiheyttä. Jo muutaman käynnin avulla asiakkaat ovat saaneet keinoja oman kehon tuntemusten ja reaktiomallien tunnistamiseen sekä päässeet alkuun kehollisten itsesäätelykeinojen harjoittelussa. 

Pidemmän hoitosuhteen etuna on kokemus siitä, että uusia keinoja ja toimintamalleja voidaan harjoitella rauhassa. Uusien taitojen ja kykyjen omaksuminen ottaa aikansa ja on tärkeää saada ne juurtumaan mielekkäästi ja voimavarojen mukaan omaan arkeen. Itselleen on hyvä antaa aikaa - myös pysähtymisessä psykofyysisen fysioterapian äärelle.

Usein asiakas on hyötynyt siitä, että alussa tavataan tiiviimmin ja sen jälkeen harvennetaan tapaamisten tiheyttä. Näin pysähtyminen oman kehon äärelle tapahtuu ilman kiirettä, havaintojen tekemiselle tulee tilaa ja muutoksien tekemiselle annetaan aikaa.

Miten minä voin saada psykofyysistä fysioterapiaa?

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla omakustanteisesti, eikä siihen tarvita lääkärin lähetettä. 

Mistä voin varata ajan?

Otan vastaan asiakkaita Helsingissä Saraste Klinikalla Helsingin keskustassa Annankadulla. 

Tästä linkki ajanvaraukseen. Vaihtoehtoisesti voit lähettää yhteydenottopyynnön yhteystietoja kohdasta tai laittaa minulle sähköpostia.

Haluatko kysyä lisää?

Ole yhteydessä ja kysy lisää, niin mietitään yhdessä mikä olisi sinulle sopivin ratkaisu. Voit soittaa, laittaa viestiä tai sähköpostia. Yhteystietoihin pääset alla olevasta linkistä tai yläpalkin kohdasta "Yhteystiedot".