Kohtaaminen ja ensivaikutelma

08.02.2024


Mitä sinä odotat saapuessasi vastaanotolle?


Olet varannut ajan. Sinulla on luultavasti jokin ongelma, johon kaipaat apua.

Olet selvittänyt mistä ja kenelle ammattilaiselle haluat varata ajan. Ehkä lukenut esittelyä, kuvauksia ja mahdollisesti muiden kokemuksia. Mielikuva on saattanut alkaa muodostua jo ennen ensimmäistä tapaamista.

Toivo. Tavoite. Huoli. Ongelma. Tarve tulla kuulluksi, kohdatuksi ja saada apua. Olet saattanut miettiä, tuletko ymmärretyksi ja muistatko kertoa kaiken.

Vastaanotolle saapuessa ensivaikutelma muodostuu heti ensimmäisten minuuttien aikana. "Viestintätutkimuksissa on ilmennyt, että potilaan kohtaamisessa ensimmäiset hetket, vajaan minuutin mittainen ajanjakso, on hyvin merkityksellinen. Tällöin syntyy vire, positiivinen lataus, joka vaikuttaa muodostuvaan ilmapiiriin." (1) Välttämättä montaa sanaa ei ole vielä sanottu, mutta olet mahdollisesti kiinnittänyt huomioita eleisiin, ilmeisiin, äänensävyyn, vireystilaan ja tapaan liikkua. Havainnoit, miten sinut otetaan vastaan ja ollaan läsnä tilanteessa. Tämä voi olla kokonaan tiedostamatonta tai hyvin tietoista.

Saatat havaita itsestäsi jo tässä vaiheessa, oletko valmiina taistelemaan, pakenemaan vai lamaannutko. Jos "vaaranmerkkejä" ei ole, voi rauhallisemmin asettua tapaamiselle ja oman asian äärelle. Vuorovaikutusta on jo tapahtunut, vaikka tässä vaiheessa montaa sanaa ei ole sanottu.

"Taito kuunnella, mitä potilas sanoo, ja vaistota, mitä hän ei kykene sanomaan, muodostavatkin hyvän vuorovaikutussuhteen ytimen." (1)

Saatat kiinnittää huomiota siihen, että kuunnellaanko sinua vai keskeytetäänkö sinut useasti. Annetaanko sinulle heti selityksiä, neuvoja ja valmiita ratkaisuja. Nämä saattavat herättää kokemuksen siitä, että ei tule kuulluksi ja ymmärretyksi.

"Jos sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa ilmeet puhuvat eri kieltä kuin suu. Potilaat aistivat herkästi ristiriidan. Viesti ei tunnu aidolta, ja se voi aiheuttaa särön vuorovaikutukseen." (1)

Kohtaamiseen latautuu paljon odotuksia. Toivomme usein empatiaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sitä ammattilaisuutta. Odotukset usein korostuvat erityisesti lääkäritapaamisiin liittyen. "Lääkäri, joka katsoo potilasta eikä tietokoneruutua, saa merkittävästi paremmat arviot empatiakyvystä, vuorovaikutuksesta ja ammatillisuudesta." (2) "Tärkein on katsekontakti, mutta myös ilmeet, eleet, äänensävy ja -paino sekä ruumiin asento heijastavat vuorovaikutushetkellä lääkärin ja potilaan suhtautumista toisiinsa." (1)

Oletko pysähtynyt havainnoimaan sitä, millaisia odotuksia sinulla on mennessäsi terveydenhuollon käynneille? Oletko sinä se, joka toivoo tiukkaa faktaa, tilaa laajemmalle pohdinnalle vai selkeän toimintaohjeen? Usein meillä on selkeä vaiva tai avun tarve, mutta myös sen takaa saattaa löytyä moniulotteisempia tarpeita. Myös se, miten itse kerromme tilanteestamme ja miten tuomme toiveitamme esille saattaa vaihdella.

"Taito kuunnella, mitä potilas sanoo, ja vaistota, mitä hän ei kykene sanomaan, muodostavatkin hyvän vuorovaikutussuhteen ytimen." (1) Tieto sellaisenaan harvoin on ratkaisu ongelmaan. Saatamme tietää jo paljon etukäteen aiheesta ja silti kaivata apua viemään se osaksi omaa arkea. Meillä saattaa olla monta "muttaa" ja "koskaa" esteenä sekä tunteista pelkoa ja häpeä hidastamassa matkaa.

"Ihmisillä on taipumusta tietää toisen puolesta, mitä tämä haluaa." (2) Aina emme kaipaa sitä, että joku neuvoo tai antaa suoria ohjeita. Voimme kaivata sitä, että meitä tuetaan löytämään itse se ratkaisu tai vahvistamaan olemassa olevaa. Voimme tarvita tilaa ja aikaa peilata omaa asiaa jonkun ulkopuolisen kanssa sekä voida olla osallisena tekemässä päätöksiä. "Jaettu päätöksenteko kunnioittaa ihmisarvoa ja kannustaa potilasta ponnistelemaan tervehtyäkseen." (2)

Ensivaikutelma voi vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Kohtaaminen voi edistää kokemusta siitä, että itse voi vaikuttaa asioihin. Luottamus ja sisäisen motivaation herääminen voivat viedä kohti aitoja muutoksia. Usein ammattilainen tukee ja vahvistaa yksilöllä jo valmiiksi olleita tietoja tai taitoja. Olemme lopulta itse oman kehomme parhaita asiantuntijoita.


Lainauksien lähteet:

(1) Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 2023. Hietanen, O. & Pyörälä, E. Mitä potilas odottaa lääkäriltä? https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2023/7/duo17201?keyword=Sanaton%20viestintä

(2) Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 1996. Klemetti, A. Viestintä vastaanottotilanteessa, https://www.duodecimlehti.fi/duo60385