Neuropsykiatrinen valmennus

Mitä neuropsykiatrinen on?

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutuksellinen tukimuoto asiakkaille, joille neuropsykiatriset oireet aiheuttavat haasteita arjen toimintakykyyn tai sujuvuuteen. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa on korostuu voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen työskentely kohti toivottua tavoitetta.

Olen pohjakoulutukseltani fysioterapeutti ja terveydenhuollon laillistettu ammattilainen. Toteutan valmennusta kuntoutuksellisesta näkökulmasta ja omaa pohjakoulusta hyödyntäen. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa voidaan hyödyntää myös psykofyysistä viitekehystä ja tarpeen mukaan kehollisia menetelmiä.

Valmennuksessa asiakkaan kanssa kartoitetaan arjen toiminnan kannalta oleelliset haasteet, asetetaan tavoitteet työskentelylle ja työskennellään yhdessä niiden saavuttamiseksi. Tavoite pyritään määrittelemään konkreettisesti. Se voi olla esimerkiksi vireystilan säätely opiskelun sujuvoittamiseksi, suunnitelma arjen toimintojen rytmittämiseen tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien haasteiden helpottaminen.

Kenelle se sopii?

Neuropsykiatrinen valmennus sopii lapselle, nuorelle tai aikuiselle, jolla on neuropsykiatriset oireet tai toiminnanohjauksen haasteet vaikeuttavat arjen toimintaa. Asiakkaalla voi olla todettuna esimerkiksi ADHD tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö, autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä tai tic-oireita. Myös aistitiedon käsittelyn haasteisiin voi saada apua valmennuksesta.

Erityisesti lasten kohdalla on tärkeää, että perhe toimii mukana ja tukena valmennusprosessissa, jotta tavoitteiden mukaisen toiminnan vieminen osaksi koko perheen toimintaa on mahdollista. Valmentaja toimii myös vanhempien tukena.

Miten minä voin saada neuropsykiatrista valmennusta?

Neuropsykiatrista valmennusta varten et tarvitse diagnoosia etkä lääkärin lähetettä. 

Miten se toimii käytännössä ja miten voin aloittaa?

Neuropsykiatrisen valmennuksen sisältö ja käytettävät menetelmät muodostuvat asiakkaan tarpeen mukaan. Valmennuksen kesto vaihtelee ja kertojen määrä sovitaan asiakaskohtaisesti ja aitoon tarpeeseen perustuen. Yleensä sovitaan valmennusjakso, joka on noin 5-10 käyntiä kerrallaan.

Neuropsykiatrista valmennusta on mahdollista toteuttaa vastaanottokäynteinä, asiakkaan omassa arkiympäristössä tai soveltuvuuden mukaan myös etäyhteydellä.

Ennen valmennuksen aloittamista voit tulla myös kartoituskäynnille. Kartoituskäynnillä voidaan yksilöllisesti pohtia valmennuksen soveltuvuutta ja laatia sen alustavaa suunnitelmaa. Varsinaisia valmennuskäyntejä toteutetaan yksittäin tai sovitaan valmennusjaksosta (esim. 5-10 tapaamista). 

Mistä voin varata ajan?

Otan vastaan valmennusasiakkaita Saraste klinikalla Helsingin keskustassa. Voit varata ajan suoraan Saraste klinikan nettiajanvarauksen kautta tai olla yhteydessä minuun laittamalla viestiä viestikentän kautta, sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön.