CV

Koulutus

2015 Fysioterapeutti AMK

2017 Psykofyysinen fysioterapia (TAMK)

2019 Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op


Fysioterapeutiksi valmistumisen jälkeen olen opiskellut säännöllisesti erilaisia pitkiä ja lyhyitä koulutuksia sekä fysioterapian saralla että poikkitieteellisesti. Seuraan aktiivisesti alaan liittyvää tieteellistä tietoa ja keskustelua.

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen lisäksi olen kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Olen opiskellut psykologian perus- ja aineopintoja Helsingin avoimessa yliopistossa edistämään ymmärrystäni mielenterveyden haasteista.

Olen osallistunut vuosittain Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistyksen syyskoulutuksiin.

Muut viimeiset koulutukset ovat käsitelleet esimerkiksi aistisäätelyä, tarkkaavuuden haasteita, syömishäiriöitä, ME/CFS ja long covidin kuntoutusta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen tradenomi AMK.


Työkokemus ja luottamustoimet

Olen toiminut ammatinharjoittajana yksityisen terveydenhuollon puolella vuodesta 2018 lähtien psykofyysisenä fysioterapeuttina.

Fysioterapeuttina olen ohjannut erilaisia ryhmiä ja ollut mukana psykofyysisen fysioterapian kehittämishankkeissa.

Lisäksi minulla on aiempaa kokemusta erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksessa työskentelystä.

Toimin Suomen Psykofyysisen Fysioterapia PSYFY ry:n rahastonhoitajana vuosina 2018-2021.

Olen toiminut Suomen Fysioterapeuttien edustajistossa PSYFY ry:n edustajana vuosina 2018-2023.